سجاد نوبختی

من خاک پای دعبلتان هم نمی شوم
شاعر شدن کجا؟ !من بی دست و پا کجا؟

آخرین مطالب

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

۱۵
مرداد

بانوی آفتابی و خورشید پروری

هم خواهر امامی و هم نیک دختری


پیچیده عطر ناب تو در شهر قلب ها

ریحانه النبی ! چه شمیمی ... چه گوهری


باید دوباره کعبه شکافد و از دلش

در شان همسری تو آید چو حیدری


یا عمه الجواد و یا بضعه الرضا

معصومه ! از تمام زمین و زمان سری


سوی بهشت راه ورودی گشوده ای

حتی کویر قم شده جنات دیگری


هم در لقب ، و هم به صفات مکرمت

سیب دو نیم گشته ی زهرای اطهری


نجمه ! به خود ببال که در آسمان تو

زیباترین ستاره نشسته به اختری


سجاد نوبختی

  • سجاد نوبختی
۰۸
مرداد

در ابتدای هر سخنی نام صادق است

دین تمام شیعه از اسلام صادق است


بی شک که ریسمان نجات جهانیان

تنها عمل به حکمت و احکام صادق است


در روز حشر ، کاش مرا هم صدا زنند

او هم یکی ازین همه خدام صادق است


وقتی غزل ، به نام غریب مدینه گشت

قطعا که واژه واژه به الهام صادق است


ای موج پر تلاطم دلهای بی قرار

راه نجات ، ساحل آرام صادق است


با اینکه نیست گنبد و صحنی برای او

اما دلم کبوتر بر بام صادق است 


من باده نوش مرجع صدق و حقیقتم

مستی واقعی من از جام صادق است


اینکه تمام ایل و تبارم حسینی اند

یک گوشه از کرامت و اطعام صادق است 


نوحوا علی الشهید ، و نوحوا علی الحسین 

نام حسین زنده ز اقدام صادق است 


سجاد نوبختی

  • سجاد نوبختی