سجاد نوبختی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۹
شهریور

زانو غم به سینه مگیر و برو بجنگ


نام تو مرد نیست اگر بی جگر شوی

  • سجاد نوبختی